Thông tin hoạt động của trường

    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15 HỌC KỲ II
    NĂM HỌC 2013 - 2014
    (Từ ngày 21/4 đến 27/4/2014)
     ThứBuổi sáng Buổi chiều Lãnh đạo trực 

     2
    - T1: Chào cờ, SHTT 
    -T2: Họp BGH, LT, TTCM
    - Các đ/c Dũng, D. Bình, Hiếu đi bắn đạn thật tại trường bắn Khuyến Công , xã Khả Phong - Kim bảng 
    - 14h00: Họp tổ chuyên môn
    - 14h00: Nhận đề KT khảo sát lóp 12 tại Sở GD-ĐT

    Ngân
     3 -KT khảo sát môn Văn lớp 12 theo đề của Sở-KT khảo sát môn Toán lớp 12 theo đề của Sở
    - GV Văn, Toán nhận bài KT tại P Giáo vụ để chấm
    Phan 
    - Lãnh đạo Truongf, GV lãnh đội môn Lịch sử thi chọn HSG Quốc gia năm 2014 dự Lễ tuyên dương tại Văn Miếu Hà Nội - HS lớp 10, 11 học môn chuyên
    Liễu 
     5- GV nộp bài kiểm tra Văn, Toán đã chấm về Giáo vụ - Học ôn khối
    - 15h30 GV nhận điểm Văn, Toán các lớp về làm điểm tổng kết cho HS lớp 12
    Phan 
    - Hội thi CB Công đoàn giỏi tại Sở Giáo dục và Đào tạo
     - HS lớp 10,11 học môn chuyên
    Liễu 
     
    7
    - Thi IOE cấp Quốc gia tại THCS Trần Phú (Phủ Lý)
    - T4 họp GVCN các lớp
    - Học ôn khối
    - 14h00 Họp thường trực Hội cha mẹ học sinh
     Ngân
    CN - Họp PHHS lớp 12 theo đơn vị lớp (GVCN mời)- Thi HSG các trường THPT chuyên tại Hải Dương Quang

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG                                                                                                              Vũ Xuân Quang     Comments