THÔNG BÁO TS BỔ SUNG

 THÔNG BÁO

            (V/v xét tuyển bổ sung học sinh vào lớp 10 chuyên Tiếng Nga, năm học 2014 - 2015)

        Được sự nhất trí của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, trường THPT chuyên Biên Hòa xét tuyển bổ sung 05 học sinh vào lớp 10 chuyên tiếng Nga cho những học sinh có đủ các điều kiện sau đây:

      1. Đã dự thi đầy đủ các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh (Môn thi chung) và môn Tiếng anh cho chuyên Anh và Nga

      2. Chưa đỗ vào lớp chuyên nào của trường THPT chuyên Biên Hòa.

      3. Không có điểm thi nào dưới 4,0

      4. Có đơn xin tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên Tiếng Nga.

      5. Có tổng điểm xét tuyển (theo Qui chế) ít nhất phải bằng điểm đã xét tuyển môn Tiếng Nga (30,50 điểm)

      Những học sinh có nguyện vọng và đủ 05 điều kiện trên nộp đơn xin xét tuyển tại trường THPT chuyên Biên Hòa. Thời gian từ 10.7.2014 đến 11h00 ngày 14/7/2014.

    Trường THPT chuyên Biên Hòa trân trọng thông báo !


                                                                                   T/M BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                        VŨ XUÂN QUANG


 

 

Comments